Headline, Wahlmeier, Bedes "The Vision Therapist's Toolkit"

Headline, Wahlmeier, Bedes "The Vision Therapist's Toolkit"

Książka jest jednocześnie wyczerpującym podręcznikiem, jak i zbiorem instrukcji procedur terapii wzrokowej. Przeznaczona jest dla terapeutów widzenia. Zaznajamia z podstawowymi narzędziami terapeutycznymi i ich praktycznym wykorzystaniem.

Książka jest jednocześnie wyczerpującym podręcznikiem, jak i zbiorem instrukcji procedur terapii wzrokowej. Przeznaczona jest dla terapeutów widzenia. Zaznajamia z podstawowymi narzędziami terapeutycznymi i ich praktycznym wykorzystaniem: przesłonkami, soczewkami, pryzmatami, slajdami czerwono-zielonymi i polaryzacyjnymi. Zawiera rozdziały na temat anatomii, higieny wzrokowej, ćwiczeń i procedur dla motoryki, akomodacji, widzenia obuocznego, percepcji wzrokowej.

LT069
Kod producenta
HDVTS

Brak recenzji użytkowników.