Test wrażliwości na kontrast SpotChecks/CamBlobs (zestaw podstawowy)

Test wrażliwości na kontrast SpotChecks/CamBlobs (zestaw podstawowy)

Test SpotChecks (CamBlobs) to przełom w dziedzinie badania wrażliwości na kontrast. Jest to test przeznaczony do samodzielnego wykonywania przez pacjenta w warunkach domowych w celu monitorowania postępów choroby/efektów terapeutycznych.
 

Test SpotChecks (CamBlobs) to przełom w dziedzinie badania wrażliwości na kontrast. Jest to test przeznaczony do samodzielnego wykonywania przez pacjenta w warunkach domowych w celu monitorowania postępów choroby/efektów terapeutycznych.

Obniżenie wrażliwości na kontrast (CS), jak od dawna wiadomo, jest jednym z pierwszych wskaźników wielu schorzeń siatkówki takich jak rozmaite retinopatie i makulopatie, w tym retinopatia cukrzycowa czy AMD, ale także takich chorób ogólnoustrojowych jak np. stwardnienie rozsiane. Zauważalny spadek CS pojawia się w momencie, kiedy jeszcze nie widać objawów klinicznych zmian. Również zmiana CS jest bardzo wrażliwym, pierwszym sygnałem postępu schorzenia czy też efektów terapeutycznych leczenia.

Jak dotychczas barierą nie do pokonania były koszty takich testów. Aby rzeczywiście skutecznie monitorować przebieg schorzenia, pacjent powinien być badany regularnie, najlepiej metodą samobadania w domu (tak jak to jest w przypadku testu Amslera). Jednakże typowe tablice dotychczas były zbyt drogie i nie nadawały się do takiego wykorzystania.

Najnowszy test SpotChecks (CamBlobs) został stworzony w 2018 r. przez prof. Johna Robsona z wydziału optometrii Uniwersytetu Houston aby odpowiedzieć na te potrzeby. Składa się on z 20 (wersja podstawowa) lub 120 (wersja pełna) testów oraz formularzy do zapisywania wyników. Pacjent zaznacza po prostu na arkuszu krzyżykiem obrazek, który widzi. Do oceny używa się specjalnej maski, nakładanej na test. Wszystko to powoduje, że test jest łatwy i szybki w wykonaniu zarówno dla pacjenta (do 3 minut), jak i dla specjalisty (ocena wyników trwa ok. minuty). 

Badania wykazały wysoką korelację wyników testu SpotChecks (CamBlobs) z testem Pelli-Robson, który uważany jest za punkt odniesienia we wszystkich badaniach CS.

WK009
Kod producenta
5031-KitA-D

Brak recenzji użytkowników.