Przesłonka dwustronna Maddox / Spielman

Przesłonka dwustronna Maddox / Spielman

Pałeczka Maddoxa (szkło Maddoxa) jest używana w połączeniu z pryzmatem do pomiaru forii horyzontalnej i wertykalnej zarówno do bliży, jak i do dali. Dodatkowa przesłonka półprzezroczysta Spielmana daje jeszcze większą wartość w diagnostyce nierównowagi obuocznej, pozwalając na obserwację przesłoniętego oka podczas cover-testu.

Pałeczka Maddoxa (szkło Maddoxa) jest używana w połączeniu z pryzmatem do pomiaru forii horyzontalnej i wertykalnej zarówno do bliży, jak i do dali. Test Maddoxa może być wykonywany w wolnej przestrzeni bez użycia foroptera. Badanie forii szkłem Maddoxa jest dobrą alternatywą dla techniki Von Graefe'a i jest wskazane, gdy pacjent nie jest w stanie zobaczyć dwóch obiektów w teście Von Graefe'a. 

Dodatkowa przesłonka półprzezroczysta Spielmana daje jeszcze większą wartość w diagnostyce nierównowagi obuocznej, pozwalając na obserwację przesłoniętego oka podczas cover-testu.

VT448
Kod producenta
BC207PT

Brak recenzji użytkowników.