oftalmoskop

Optotypy do skiaskopii dynamicznej VTE

Zestaw 3 dysków z literami, słowami, cyframi i symbolami do wykonywania skiaskopii dynamicznej.

Język

Zestaw 3 dysków: 1) z literami, 2) ze słowami, 3) z cyframi i symbolami do wykonywania skiaskopii dynamicznej.

Słowa w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim lub niemieckim (należy wybrać)

SP088

Brak recenzji użytkowników.