Zeszyt ćwiczeń wzrokowych Tamary Petrosyan - Znajdź to! Poziom 1

Zeszyt ćwiczeń wzrokowych Tamary Petrosyan - Znajdź to! Poziom 1

Zeszyt ćwiczeń o nazwie "Znajdź to!" ("Find It!") pozwala zwiększyć sprawność, szybkość i dokładność fiksacji oraz średnich i małych sakad w kierunku horyzontalnym, wertykalnym i diagonalnym. Ćwiczenia poprawiają także inne ruchy oczu związane z czytaniem, uwagę wzrokową, rozróżnianie wzrokowe i relację figura/tło. 
W tym zeszycie celem jest odnalezienie pasujących do siebie prostokątów. Ćwiczenie można wykonywać indywidualnie lub jako grę na czas pomiędzy dwoma pacjentami, co pomoże uatrakcyjnić terapię w grupie. Zadania przeznaczone są dla pacjentów z dysfunkcjami okoruchowymi, widzenia obuocznego i akomodacji, ambliopią oraz zaburzeniami z zakresu percepcji wzrokowej.

Zeszyt ćwiczeń o nazwie "Znajdź to!" ("Find It!") pozwala zwiększyć sprawność, szybkość i dokładność fiksacji oraz średnich i małych sakad w kierunku horyzontalnym, wertykalnym i diagonalnym. Ćwiczenia poprawiają także inne ruchy oczu związane z czytaniem, uwagę wzrokową, rozróżnianie wzrokowe i relację figura/tło. 
W tym zeszycie celem jest odnalezienie pasujących do siebie prostokątów. Ćwiczenie można wykonywać indywidualnie lub jako grę na czas pomiędzy dwoma pacjentami, co pomoże uatrakcyjnić terapię w grupie. Zadania przeznaczone są dla pacjentów z dysfunkcjami okoruchowymi, widzenia obuocznego i akomodacji, ambliopią oraz zaburzeniami z zakresu percepcji wzrokowej.

90 stron.

VT360
Kod producenta
PFIWBK1

Brak recenzji użytkowników.