Fiksator sakadowy Onya

Fiksator sakadowy Onya

Urządzenie do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, refleksu oraz zwiększenia kąta widzenia. Przeznaczone dla osób w każdym wieku.

Urządzenie do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, refleksu oraz zwiększenia kąta widzenia. Przeznaczone dla osób w każdym wieku. 

Dzięki wgranym grom o różnym stopniu trudności trening z Fikastorem jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak również dla dorosłych. Dodatkowo zastosowane okulary z filtrem tłumiącym stanowią istotę treningu ortoptycznego.

Dodatkowe informacje

ZASADY GRY

Głównym zadaniem każdej z gier jest zgaszenie wszystkich sekwencyjnie zapalających się lampek. Wyniki gry są przedstawiane na wyświetlaczu: liczba zapalonych, zgaszonych i pominiętych lampek, średni czas gaszenia poszczególnych kolorów lampek, itd. Gry różnią się między sobą sekwencją zapalających się lampek, kolorem i czasem zapalania się lampek, reakcją na wciśnięcie lampki, czasem gry. Istnieje możliwość zapisania do stu własnych gier.

ODBIORCY

Fiksator skierowany do osób w każdym wieku. Przeznaczony do ćwiczeń pod okiem specjalisty np.: optometrysty, terapeuty pedagogicznego, terapeuty SI, trenera sportowego. Może być wykorzystywany na zajęciach w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, salach treningowych dla sportowców.

VT286

Brak recenzji użytkowników.