oftalmoskop

Podręcznik trudności w uczeniu się

Ten przewodnik wyjaśnia teorię stojącą za trudnościami w uczeniu się.

Ten przewodnik wyjaśnia teorię stojącą za trudnościami w uczeniu się.

Autor proponuje harmonogram 15 lekcji. Podsumowanie różnych działań VT do zastosowania podczas całego szkolenia (bez wyjaśnienia każdego działania jako takiego).

W załączeniu: 60 kopii różnych procedur

LT078
Kod producenta
LA

Brak recenzji użytkowników.