oftalmoskopTest lśnienia wzorów (Pattern Glare)

Test lśnienia wzorów (Pattern Glare)

Test Lśnienia wzorów (Pattern Glare) pozwala zidentyfikować pacjentów z trudnościami w czytaniu, zespołem nadwrażliwości wzrokowej (Visual Stress) oraz pacjentów z migreną o podłożu wzrokowym, którzy mogą odnieść korzyści z zastosowania kolorowych filtrów.

Test Lśnienia wzorów (Pattern Glare) pozwala zidentyfikować pacjentów z trudnościami w czytaniu, zespołem nadwrażliwości wzrokowej (Visual Stress) oraz pacjentów z migreną o podłożu wzrokowym, którzy mogą odnieść korzyści z zastosowania kolorowych filtrów.

Test opracowany został przez prof. Arnolda Wilkinsa (Uniwersytet Essex) i prof. Bruce'a Evansa (City University Londyn).

VS004
Kod producenta
PATTERN

Brak recenzji użytkowników.