oftalmoskopSchnell, Taub, Duckman "Visual Development, Diagnosis and Treatment of the Pediatric Patient" wyd. II

Schnell, Taub, Duckman "Visual Development, Diagnosis and Treatment of the Pediatric Patient" wyd. II

Obowiązkowa pozycja dla specjalistów zainteresowanych optometrią pediatryczną. Książka jest dziełem 25 uznanych autorytetów z tej dziedziny. Jest najszerszym i najaktualniejszym obecnie opracowaniem problemów z tego zakresu, skoncentrowanym na praktycznym (klinicznym) podejściu do omawianych problemów.

Obowiązkowa pozycja dla specjalistów zainteresowanych optometrią pediatryczną. Książka jest dziełem 25 uznanych autorytetów z tej dziedziny. Jest najszerszym i najaktualniejszym obecnie opracowaniem problemów z tego zakresu, skoncentrowanym na praktycznym (klinicznym) podejściu do omawianych problemów. Na 614 stronach nowego II wydania (2020) znajdziemy wyczerpujące opracowanie następujących tematów:

Dział I - Rozwój widzenia

 • Rozwój układu wzrokowego
 • Ostrość wzroku u małego dziecka
 • Funkcja wrażliwości na kontrast
 • Wady refrakcji
 • Ruchy oczu
 • Akomodacja
 • Widzenie obuoczne
 • Widzenie barw
 • Prawidłowy rozwój dziecka
 • Wzrokowa specyfika dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Dział II - Ocena funkcji wzrokowych

 • Wywiad u pacjenta pediatrycznego
 • Ostrość wzroku u noworodków, niemowląt i małych dzieci - aspekty praktyczne
 • Anomalie przedniego odcinka oka
 • Ocena i anomalie funkcji neurologicznych
 • Ilościowe określenie wady refrakcji
 • Soczewki kontaktowe u dzieci i nastolatków
 • Ocena funkcji wzrokowo-motorycznych
 • Ocena stereopsji i fuzji
 • Ocena akomodacji
 • Badanie widzenia barw u dzieci
 • Zastosowanie elektrodiagnostyki w ocenie widzenia

Dział III - Postępowanie

 • Przepisywanie korekcji dla pacjenta pediatrycznego
 • Zez - rozwój, diagnostyka, rehabilitacja
 • Ambliopia - diagnostyka i postępowanie
 • Terapia widzenia u młodszych dzieci
 • Widzenie w sporcie
 • Opieka i rehabilitacja pacjenta pediatrycznego z zaburzeniami wzroku i innych układów

Oprócz wielkiej liczby kolorowych ilustracji, wykresów i tabel książka zawiera również bezpłatny kod aktywacyjny do wersji elektronicznej (e-book). Pozycja w języku angielskim.

LT025
Kod producenta
ISBN: 9781975111441

Brak recenzji użytkowników.