• Nowy

Kostka akomodacyjna (akomodometr) Ulster-Cardiff

Kostka akomodacyjna Ulster-Cardiff została opracowany przez Maggie Woodhouse (Cardiff University) i Kathryn Saunders (Ulster University) w celu zapewnienia szybkiego, obiektywnego pomiaru akomodacji w praktyce optometrycznej, ortoptycznej i okulistycznej.

Kostka akomodacyjna Ulster-Cardiff (UC Cube) została opracowany przez Maggie Woodhouse (Cardiff University) i Kathryn Saunders (Ulster University) w celu zapewnienia szybkiego, obiektywnego pomiaru akomodacji w praktyce optometrycznej, ortoptycznej i okulistycznej.

Specjaliści w Wielkiej Brytanii używają podobnego urządzenia od wielu lat do oceny akomodacji u niemowląt, małych dzieci i osób z trudnościami w komunikacji. Badania na uniwersytetach Ulster i Cardiff oraz w innych ośrodkach wykazały, że trudności z wytworzeniem i utrzymaniem dokładnej akomodacji są niezwykle powszechne wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami i nie są rzadkością u dzieci rozwijających się typowo. Wykazano, że pomiary za pomocą UC Cube są powtarzalne i wiarygodne, zebrano też dane normatywne dotyczące wieku. Zastosowanie tego narzędzia pozwala specjaliście zidentyfikować reakcje, które są nietypowe i wymagają interwencji lub wdrożenia postępowania terapeutycznego.

Aby ocenić dokładność akomodacji, prosimy pacjenta o spojrzenie na podświetlone obrazy o wysokim kontraście. Dostępne są obrazy o różnym poziomie szczegółowości, aby umożliwić badanie pacjentów o różnej ostrości wzroku (od około 0,025). Można też w podczas używania kostki wykonać skiaskopię dynamiczną. Pomiar wielkości każdego rozogniskowania można szybko określić za pomocą skali i ocenić, czy mieści się ono w granicach normy.

Wymienna kostka obserwacji pozwala również na wykorzystanie UC Cube do oceny amplitudy akomodacji, konwergencji i ostrości widzenia z bliska przy użyciu obiektów obserwacji podobnych do tych dostępnych w tradycyjnej linijce RAF.

VT062

Brak recenzji użytkowników.