oftalmoskopForiometr

Foriometr Bernell

Foriometr to szkło Maddoxa oprawione w specjalny uchwyt, który pozwala na rotację szkła w zakresie 0-10 pdptr. Bardzo użyteczny do mierzenia metodą Maddoxa wertykalnych i horyzontalnych anizoforii, a także heteroforii w różnych kierunkach spojrzenia.

Foriometr to szkło Maddoxa wraz z kompensatorem pryzmatycznym, oprawione w specjalny uchwyt, który pozwala na rotację regulację mocy pryzmatu w zakresie 0-10 pdptr. Bardzo użyteczny do mierzenia metodą Maddoxa wertykalnych i horyzontalnych anizoforii, a także heteroforii w różnych kierunkach spojrzenia. Bada forię w przestrzeni rzeczywistej, a nie za foropterem. Bardzo przydatny w badaniu mniejszych dzieci.

RF102
Kod producenta
BC1211

Brak recenzji użytkowników.