oftalmoskopTest zdolności wzrokowo-motorycznych (Test of Visual Motor Skills)

Test zdolności wzrokowo-motorycznych (Test of Visual Motor Skills)

Test pozwala ocenić zdolności wzrokowo-motoryczne angażowane podczas kopiowania obserwowanych wzorów. Test pozwala na wykrycie dużych i mniejszych zaburzeń w zakresie percepcji, planowania motorycznego i wykonania.

Test pozwala ocenić zdolności wzrokowo-motoryczne angażowane podczas kopiowania obserwowanych wzorów. Test pozwala na wykrycie dużych i mniejszych zaburzeń w zakresie percepcji, planowania motorycznego i wykonania. Pozwala on odnieść wyniki do norm, opracowanych na podstawie badań 2610 osób.

Test składa się z 39 wzorów do kopiowania o rosnącym stopniu skomplikowania. Wyniki testu przedstawiane są jako ogólna dokładność kopiowania oraz ilość błędów.

Czas wykonania zadań nie jest określony, średnio przeprowadzenie całego testu zajmuje 35 minut.

Wyd. III

VT196
Kod producenta
EXKC519

Brak recenzji użytkowników.