oftalmoskopTest szybkości czytania IReST

Test szybkości czytania IReST

Jedyny wystandaryzowany test szybkości czytania, dostępny w 18 językach, w tym w języku polskim. Owoc międzynarodowej współpracy wielu specjalistów pod kierownictwem prof. Simone Trauzettel-Klosinski z Uniwersytetu w Tuebingen i pod patronatem Rady Europy.

Jedyny wystandaryzowany test szybkości czytania, dostępny w 18 językach, w tym w języku polskim. Owoc międzynarodowej współpracy wielu specjalistów pod kierownictwem prof. Simone Trauzettel-Klosinski z Uniwersytetu w Tuebingen i pod patronatem Rady Europy.

Test składa się z 10 osobnych akapitów tekstu do czytania, co pozwala na wielokrotne badanie u tego samego pacjenta bez ryzyka zapamiętywania. Wielkość druku - standardowa czcionka gazetowa. Wygląd testu ma maksymalnie przypominać naturalne warunki czytania. Poziom trudności - 6 klasa (10-12 r.ż.). Dla wiarygodnej oceny szybkości czytania konieczne jest zbadanie na tekście ciągłym, a nie na pojedynczych słowach czy zdaniach - test IReST jako pierwszy wystandaryzowany i wysoce powtarzalny test tego typu na świecie umożliwia to.

Pierwotnie zaprojektowany dla mierzenia postępu w leczeniu AMD, aktualna wersja (wyd. II) kierowana jest do:
- pacjentów bez zdiagnozowanej patologii
- pacjentów słabowidzących
- osób z dysleksją rozwojową (dzieci i dorosłych)
- pacjentów z AMD
- osób po chirurgii refrakcji
- pacjentów po wszczepie wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych
- pacjentów z neurologicznymi zaburzeniami czytania

Prezentacja wideo (w języku angielskim)

PV Product Showcase Irest from Coach Marketing on Vimeo.

RF132
Kod producenta
4414

Brak recenzji użytkowników.