oftalmoskopTest pękniętych kółek do dali

Test pękniętych kółek do dali

Jeden z najlepszych z dostępnych testów do badania ostrości wzroku u najmłodszych dzieci (2.-5. rok życia) i u starszych osób z rozmaitej natury trudnościami w komunikacji.

Jeden z najlepszych z dostępnych testów do badania ostrości wzroku u najmłodszych dzieci (2.-5. rok życia) i u starszych osób z rozmaitej natury trudnościami w komunikacji.

Test nie wymaga orientacji przestrzennej ani rozróżniania kierunków. Wykorzystuje optotyp C Landolta. Karty są tak zaprojektowane, że odpowiadają ostrości wzroku w klasycznych tablicach Snellena. Pozwalają na badanie z różnych odległości. Test dostępny jest w postaci kompletu kart.

RF020
Kod producenta
BWT

Brak recenzji użytkowników.