oftalmoskopTest odwracania RFT (Reversal Frequency Test)

Test odwracania RFT (Reversal Frequency Test)

Test odwracania (ang. The Reversal Frequency Test) autorstwa Dr. Richarda Gardnera M.D. jest bardzo użytecznym narzędziem do diagnozowania dzieci z trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją). Umożliwia on obiektywne określenie częstotliwości odwróceń liter i cyfr, czyli mylenia "d" z "b", "p" z "q", "7" z "L" czy "3" z "E", co jest częstym zjawiskiem w takich zaburzeniach.

Test odwracania (ang. The Reversal Frequency Test) autorstwa Dr. Richarda Gardnera M.D. jest bardzo użytecznym narzędziem do diagnozowania dzieci z trudnościami w uczeniu się (np. z dysleksją). Umożliwia on obiektywne określenie częstotliwości odwróceń liter i cyfr, czyli mylenia "d" z "b", "p" z "q", "7" z "L" czy "3" z "E", co jest częstym zjawiskiem w takich zaburzeniach. Test ten pozwala też na zróżnicowanie etiologii trudności w uczeniu się na zaburzenia o podłożu neurologicznym oraz te o podłożu psychogennym. Jest to test wystandaryzowany zarówno dla dzieci bez zaburzeń, jak i dla dzieci z trudnościami w uczeniu się.

VT314
Kod producenta
GRFT

Brak recenzji użytkowników.